چرا تحصیل در دانشگاه علم و فرهنگ

آیا می دانید دانشگاه علم و فرهنگ....

21 خرداد 1402 - 11:47

انتظارات جدید دانشجویان از دانشگاه‌ها

‎دانشگاه ها و نظام آموزشی کشور طی دوسال اخیر به دلیل کرونا بارها با بحران های مختلف رو به رو شده و مجبور به مدیریت بحران و طراحی پلتفرم های ارائه خدمات آموزشی نو ...

21 خرداد 1402 - 11:46

اخبار

اطلاعیه‌ها